Get Adobe Flash player

Xafs Can Caasim

# Surah Dhegeyso Download
1 Surah Al-Fatiha  Dhegeyso  Download
2 Surah Al-Baqara  Dhegeyso  Download
3 Surah Aali-Cimraan  Dhegeyso  Download
4 Surah An-Nisaa’  Dhegeyso  Download
5 Surah Al-Maa’idah  Dhegeyso  Download
6 Surah Al-Ancaam  Dhegeyso  Download
7 Surah Al-Acraaf  Dhegeyso  Download
8 Surah Al-Anfaal  Dhegeyso  Download
9 Surah At-Towbah  Dhegeyso  Download
10 Surah Yuunus  Dhegeyso  Download
11 Surah Huud  Dhegeyso  Download
12 Surah yuusuf  Dhegeyso  Download
13 Surah Al-Racd  Dhegeyso  Download
14 Surah Ibraahiim  Dhegeyso  Download
15 Surah Al-Xijr  Dhegeyso  Download
16 Surah Al-Naxl  Dhegeyso  Download
17 Surah Al-Israa’  Dhegeyso  Download
18 Surah Al-Kahf  Dhegeyso  Download
19 Surah Maryam  Dhegeyso  Download
20 Surah Dhaahaa  Dhegeyso  Download
21 Surah Al-Anbiyaa’  Dhegeyso  Download
22 Surah Al-Xajj  Dhegeyso  Download
23 Surah Al-Mu’minuun  Dhegeyso  Download
24 Surah An-Nuur  Dhegeyso  Download
25 Surah Al-Furqaan  Dhegeyso  Download
26 Surah Ash-Shucaraa’  Dhegeyso  Download
27 Surah Al-Naml  Dhegeyso  Download
28 Surah Al-Qasas  Dhegeyso  Download
29 Surah Al-Cankabuut  Dhegeyso  Download
30 Surah Ar-Ruum  Dhegeyso  Download
31 Surah Luqmaan  Dhegeyso  Download
32 Surah As-Sajdah  Dhegeyso  Download
33 Surah Al-Axzaab  Dhegeyso  Download
34 Surah Saba’  Dhegeyso  Download
35 Surah Faadhir  Dhegeyso  Download
36 Surah Yaasiin  Dhegeyso  Download
37 Surah As-Saaffaat  Dhegeyso  Download
38 Surah Saad  Dhegeyso  Download
39 Surah Al-Zumar  Dhegeyso  Download
40 Surah Ghaafir  Dhegeyso  Download
41 Surah Fussilat  Dhegeyso  Download
42 Surah Ash-Shuuraa  Dhegeyso  Download
43 Surah Az-Zukhruf  Dhegeyso  Download
44 Surah Ad-Dukhaan  Dhegeyso  Download
45 Surah Al-Jaathiyah  Dhegeyso  Download
46 Surah Al-Axqaaf  Dhegeyso  Download
47 Surah Muxammad  Dhegeyso  Download
48 Surah Al-Fatx  Dhegeyso  Download
49 Surah Al-Xujjuraat  Dhegeyso  Download
50 Surah Qaaf  Dhegeyso  Download
51 Surah Ad-Daariyaat  Dhegeyso  Download
52 Surah Adh-Dhuur  Dhegeyso  Download
53 Surah An-Najm  Dhegeyso  Download
54 Surah Al-Qamar  Dhegeyso  Download
55 Surah Ar-Raxmaan  Dhegeyso  Download
56 Surah Al-Waaqicah  Dhegeyso  Download
57 Surah Al-Xadiid  Dhegeyso  Download
58 Surah Al-Mujaadalah  Dhegeyso  Download
59 Surah Al-Xashr  Dhegeyso  Download
60 Surah Al-Mumtaxinah  Dhegeyso  Download
61 Surah As-Saff  Dhegeyso  Download
62 Surah Al-Jumucah  Dhegeyso  Download
63 Surah Al-Munaafiquun  Dhegeyso  Download
64 Surah At-Taghaabun  Dhegeyso  Download
65 Surah Adh-Dhalaaq  Dhegeyso  Download
66 Surah At-Taxriim  Dhegeyso  Download
67 Surah Al-Mulk  Dhegeyso  Download
68 Surah Al-Qalam  Dhegeyso  Download
69 Surah Al-Xaaqqah  Dhegeyso  Download
70 Surah Al-Macaarij  Dhegeyso  Download
71 Surah Nuux  Dhegeyso  Download
72 Surah Al-Jinn  Dhegeyso  Download
73 Surah Al-Muzzammil  Dhegeyso  Download
74 Surah Al-Muddaththir  Dhegeyso  Download
75 Surah Al-Qiyaamah  Dhegeyso  Download
76 Surah Al-Insaan  Dhegeyso  Download
77 Surah Al-Mursalaat  Dhegeyso  Download
78 Surah An-Naba’  Dhegeyso  Download
79 Surah An-Naazicaat  Dhegeyso  Download
80 Surah Cabasa  Dhegeyso  Download
81 Surah At-Takwiir  Dhegeyso  Download
82 Surah Al-Infidhaar  Dhegeyso  Download
83 Surah Al-Mudhaffifiin  Dhegeyso  Download
84 Surah Al-Inshiqaaq  Dhegeyso  Download
85 Surah Al-Buruuj  Dhegeyso  Download
86 Surah Adh-Dhaariq  Dhegeyso  Download
87 Surah Al-Aclaa  Dhegeyso  Download
88 Surah Al-Ghaashiyah  Dhegeyso  Download
89 Surah Al-Fajr  Dhegeyso  Download
90 Surah Al-Balad  Dhegeyso  Download
91 Surah Ash-Shams  Dhegeyso  Download
92 Surah Al-Layl  Dhegeyso  Download
93 Surah Ad-Duxaa  Dhegeyso  Download
94 Surah Ash-Sharx  Dhegeyso  Download
95 Surah At-Tiin  Dhegeyso  Download
96 Surah Al-Calaq  Dhegeyso  Download
97 Surah Al-Qadr  Dhegeyso  Download
98 Surah Al-Bayyinah  Dhegeyso  Download
99 Surah Az-Zalzalah  Dhegeyso  Download
100 Surah Al-Caadiyaat  Dhegeyso  Download
101 Surah Al-Qaaricah  Dhegeyso  Download
102 Surah Al-Takaathur  Dhegeyso  Download
103 Surah Al-Casr  Dhegeyso  Download
104 Surah Al-Humazah  Dhegeyso  Download
105 Surah Al-Fiil  Dhegeyso  Download
106 Surah Quraysh  Dhegeyso  Download
107 Surah Al-Maacuun  Dhegeyso  Download
108 Surah Al-Kawthar  Dhegeyso  Download
109 Surah Al-Kaafiruun  Dhegeyso  Download
110 Surah An-Nasr  Dhegeyso  Download
111 Surah Al-Masad  Dhegeyso  Download
112 Surah Al-Ikhlaas  Dhegeyso  Download
113 Surah Al-Falaq  Dhegeyso  Download
114 Surah An-Naas  Dhegeyso  Download